Skip to main content

Bel direct

De behandeling van kinderen is gericht op het vergroten van de motorische mogelijkheden van het kind zodat het beter in zijn omgeving kan functioneren.

Na het onderzoek bespreekt de kinderfysiotherapeut de bevindingen met de ouders en het kind. Daarna wordt met elkaar een behandelplan opgesteld. Soms is het nodig om informatie aan anderen te vragen bijvoorbeeld een leerkracht, de kinderarts of een andere behandelaar. Dit wordt altijd in overleg met de ouders gedaan.

De behandeling bestaat meestal uit oefentherapie waarbij het kind op speelse wijze en met behulp van kindvriendelijke materialen zijn motorische vaardigheden kan verbeteren. Vaak wordt dit gecombineerd met (oefen)adviezen aan de ouders.

Bij zuigelingen spelen hantering- en speladviezen een belangrijke rol. Indien nodig vindt de behandeling aan huis plaats (vaak bij kinderen van 0-2 jaar of bij kinderen met een ernstige handicap).

Lees ook https://defysiotherapeut.com/blog/als-kinderfysiotherapeut-geef-je-veel-mee-tijdens-en-na-de-behandeling/